lunes, 28 de mayo de 2018

Sensibilitat

                 Dilluns


Comentar la següent imatge sobre la sensibilitat:
                                  
                                       Dimarts


Escoltar la següent cançó i demanar als alumnes que l’escoltin i quins sentiments o sensacions els desperta.

Amelie-La valse d’amelie                       2,26
                                      Dimecres

Comentar el següent còmic on s’exposa la sensibilitat i la forma de pensar d’una persona davant d’una discapacitat:

  Dijous

En silenci observar les imatges i expressar quin sentiment et desperta tot escoltant la música.


Divendres


En silenci observar les imatges i expressar quin sentiment et desperta tot escoltant la música.

Enya-Only time( video)   3,42